Persoonlijk Profiel

Moet u een keuze maken over welke kandidaat u aanneemt voor een belangrijke positie in uw bedrijf? Of is er een reorganisatie gaande en moeten er keuzes gemaakt worden? En zou het ondersteunend voor u werken als u een onafhankelijk advies kreeg over de daadwerkelijke persoonlijkheid, talenten en drijfveren van de kandidaat of kandidaten? Dan kan gelaatkunde u verrassende inzichten brengen.

De meeste bedrijven of executive search bureaus werken met externe psychologische testbureaus, om dieper liggende drijfveren van kandidaten te achterhalen. Dat is zeker ook waardevol. Echter, een geoefende kandidaat kan zich bij schriftelijke tests vaak toch anders voordoen of belangrijke drijfveren verbergen. Bij gelaatkunde kan dat niet. Tijdens een gelaatkundige analyse wordt de authentieke aard van iemand altijd zichtbaar. Zoekt u een echte leider, manager en doelgerichte oplosser? Of moet de kandidaat in kwestie ook een goede people manager en teamspeler zijn? Vanuit welke drive staat iemand in zijn beroep en in het leven? Dit zijn belangrijke vragen als het gaat om personneelkeuze.

Het persoonlijk profiel is mogelijk op locatie, maar kan ook heel discreet per email gebeuren, aan de hand van foto's van de kandidaat. Om deze inschatting op een gefundeerde manier te kunnen maken werk ik hiervoor altijd samen met een van mijn collega's.

Wil u ook een gefundeerdere inschatting van de authentieke kwaliteiten van uw (toekomstige) personneel? Neem dan contact op voor meer informatie.

Eye-opener!

Claudia van het Kaar