Workshops

Gelaatkunde wordt in bedrijven ingezet als teambuildingactiviteit of als tool voor een grotere mensenkennis en sneller inschattingsvermogen, bij voorbeeld voor verkopers of personeelsfunctionarissen.

Teambuilding met gelaatkunde 1-daagse InCompany training

Collega’s werken dagelijks samen, maar hoe goed kennen zij elkaar daadwerkelijk? Met een teamworkshop gelaatkunde kunnen collega's op een luchtige manier toch diepgaand contact maken. Verschillen in mensen worden letterlijk zichtbaar, verwachtingen kunnen daardoor makkelijker worden bijgesteld. Zo kan een team beter samen functioneren. Er vindt altijd een intakegesprek plaats waarin de wensen voor de teambuildingactiviteit uitgebreid worden besproken.

Mensenkennis in de Verkoop 2-daagse InCompany training

Zelfkennis en mensenkennis zijn onbetaalbare vaardigheden voor elke verkoper. Het geheim van een goede verkoper ligt namelijk in de “klik” die hij heeft of kan maken met zijn klant. Uit onderzoek blijkt dat een verkoper met 20% van zijn klanten een directe “klik” heeft. Met deze 20% kan hij dan ook makkelijk contact leggen en zijn product aan de man brengen. Met 80% van zijn klanten heeft een verkoper dus geen directe "klik" en dit zijn dan ook potentieel lastige verkoopgesprekken. Wat zou het een bedrijf aan winst opleveren als verkopers hun klanten sneller en nauwkeuriger in konden schatten?

In deze tweedaagse training leren verkopers om de behoeften van hun klanten letterlijk te zien: wat heeft hij of zij nodig om een prettig gesprek te voeren? Moet het eerder gezellig zijn of juist snel en zakelijk, of moet de verkoper zijn empatisch vermogen inzetten? Welke argumenten zijn voor de klant echt belangrijk?

Tevens leren verkopers in deze tweedaagse zichzelf beter kennen en begrijpen vanuit welke drijfveer zij “automatisch” contact maken. Dat geeft hen de gelegenheid om uit de automatische piloot te stappen en op een andere manier de “klik” met de klant te maken als dat nodig is. Wat zijn je kernwaarden als persoon? En hoe kan je die tijdens verkoopgesprekken beter inzetten?

 “Na 20 jaar ervaring in de commercie dacht ik alles over mijn klanten te weten. Maar de gelaatkunde heeft mij geholpen mensen nog veel exacter in te kunnen schatten.” Dick, Commercieel Directeur

Gelaatkunde voor Personeelsfunctionarissen 4-daagse training

Een personeelsfunctionaris moet een snelle en juiste inschatting van mensen kunnen maken. Een mens is meer dan alleen zijn CV, en een foute inschatting kan het bedrijf veel geld kosten. In deze vierdaagse training leren personeelsfunctionarissen om talenten, drijfveren en beperkingen bij potentiële kandidaten te zien! Een personeelsfunctionaris kan na deze training snel en doeltreffend iemands wezenlijke kenmerken zien – een onschatbare vaardigheid voor P&O-ers! Deze training is uitstekend geschikt voor P&O functionarissen in bedrijven, maar ook voor intercedenten en voor coaches. 

Voor alle bedrijfstrainingen geldt een minimaal aantal deelnemers van 4 en een maximaal aantal deelnemers van 12. Neem contact op voor meer informatie.

Eye-opener!

Claudia van het Kaar