Gelaatkunde voor (bege)leiders!

Ben je een professional en wil je beter op je clienten of je collega's leren af te stemmen? Gelaatkunde is daarvoor een waardevolle tool. Je leert tijdens een cursus niet alleen om op een respectvolle en nieuwe manier naar jezelf en anderen te kijken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan hoe je gelaatkunde direct in het begeleiden van mensen kan gebruiken. Stap voor stap leer ik je zelf de geheime taal van lichaam en gelaat te ontraadselen.

Iedereen is leerling en lesmateriaal tegelijk – juist de verhalen van alle deelnemers geven vaak waardevolle informatie, en maken deze cursus niet alleen boeiend maar ook leerzaam. Daarvoor is wel een veilige setting vereist. Bij het geven van gelaatkunde-cursussen kies ik daarom bewust voor kleinschaligheid: ik begeleid groepen variërend van 4 tot maximaal 10 deelnemers. Dat waarborgt de veiligheid – het gaat immers over jouw persoonlijke kenmerken - en garandeert dat iedereen voldoende ruimte en aandacht krijgt. Mijn cursussen worden gekenmerkt door interactiviteit en een warme sfeer.

Mijn aanbod is gericht op professionals die de kennis van gelaatkunde in hun werk als (bege)leiders willen leren toepassen, zoals leidinggevenden, lichaamsgerichte therapeuten, trainers en coaches en andere mensen die veel met mensen werken. In afstemming met de deelnemers wordt een cursus vervolgd met oefenavonden of -middagen, om het geleerde onder mijn begeleiding toe te passen.

"Ik heb meer begrip gekregen waarom mensen doen zoals ze doen. Dat wat het onbewuste waarneemt en zich uitdrukt in een gevoel, krijgt nu handen en voeten." Sandra Boer, Trainer en Coach

Ben je met een (intervisie-)groep coaches en wil je meer informatie over een meerdaagse training gelaatkunde? Neem dan contact op met mij.

“Ik zie ik zie wat jij niet ziet!”

Claudia van het Kaar en haar man